Budžets

AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR NOVEMBRA MĒNESI (08.12.2017.)
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa
Diāna Zirniņa Valdes locekle 1525.38 €
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
Iepirkumu komisijas loceklis
1131.10 €
0,00 €
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
989.98 €
0,00 €
0,00 €

Mārīte Šmaukstele

Iepirkumu komisijas locekle
0,00 €