Budžets

AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR DECEMBRA MĒNESI (08.01.2017.)
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa
Diāna Zirniņa Valdes locekle 1525.38 €
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
Iepirkumu komisijas loceklis
1712.04 €
0,00 €
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
1590.02 €
0,00 €
0,00 €

Mārīte Šmaukstele

Iepirkumu komisijas locekle
0,00 €