Budžets

AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR FEBRUĀRA MĒNESI (09.03.2017.)
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa
Diāna Zirniņa Valdes locekle 1232.50 €
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
Iepirkumu komisijas loceklis
Izsoles vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
1082.95 €
0,00 €
0,00 €
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja 
Izsoles vērtēšanas komisijas locekle
Iepirkumu komisijas locekle
872.76 €
0,00 €
0,00 €
Mārīte Šmaukstele
Iepirkumu komisijas locekle
Izsoles vērtēšanas komisijas locekle
0,00 €
0,00 €