Budžets

AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR SEPTEMBRA MĒNESI (06.10.2017.)
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa
Diāna Zirniņa Valdes locekle 1525,38 €
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
Iepirkumu komisijas loceklis
1542,61 €
0,00 €
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja 
Iepirkumu komisijas locekle
1265,23 €
0,00 €
0,00 €
Gunta Latiševa-Čudare
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
0,00 €

Mārīte Šmaukstele

Iepirkumu komisijas locekle
0,00 €