Budžets

AMATPERSONU ATALGOJUMS PAR MAIJA MĒNESI (07.06.2017.)
Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Izmaksai aprēķinātā (neto) atalgojuma summa
Diāna Zirniņa Valdes locekle 1525.38 €
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
Iepirkumu komisijas loceklis
Izsoles vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
1485.71 €
0,00 €
0,00 €
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja 
Izsoles vērtēšanas komisijas locekle
Iepirkumu komisijas locekle
1130.50 €
0,00 €
0,00 €
Gunta Latiševa-Čudare
Izsoles vērtēšanas komisijas locekle
0,00 €

Mārīte Šmaukstele

Iepirkumu komisijas locekle
Izsoles vērtēšanas komisijas locekle
0,00 €
0,00 €