Rēzeknē iestudēts literāri muzikālais uzvedums “Francis”