SAULE BRIDA RUDZU LAUKU. Kormūzikas koncerts

2016. gada 8. jūnijā komponistes Ilonas Rupaines dzīves jubilejas reizē viņas radītās kora dziesmas un aranžējumus atskaņoja draugi, kolēģi un audzēkņi – J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauktais koris, kamerkoris “Austrenis” un instrumentālā grupa Eināra Lipska vadībā.
Diriģenti Anda Lipska un Ēriks Čudars.
Koncerta norisi atbalsta VKKF Latgales kultūras programma.

Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS